UA:Чернігів. Культурна «Тема дня» з Ніна Мазур | #CheVidlunnya

UA:Чернігів. Культурна «Тема дня» з Ніна Мазур | #CheVidlunnya
Clique na imagem, para iniciar o vídeo